Cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul Primăriei Ruseștii Noi, rn. Ialoveni.

24-04-2017, 19:58

A  N  U  N  Ţ


Cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul Primăriei Ruseștii Noi, rn. Ialoveni.  
În conformitate cu Regulamentul “Cu privire la ocuparea funcţiei publice prin concurs “ aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009 cu modificările ulterioare,  Primăria comunei Ruseștii Noi, rn. Ialoveni, anunţă la data de 20 aprilie 2017, ora 10.00, concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:

 -  Specialist înproblemele perceperii fiscal (perceptor fiscal) 
Cerinţefaşă de candidat:
-cetăţean al Republicii Moldova
-studii superioare( prioritar economie şi jurisprudenta)
-cunoaşterea limbii de stat 
-abilităţi de lucru la calculator
Dosarul pentru concurs va conţine:
-formularul de participare
-CV-ul actualizat
-copia buletinului de identitate
-copia diplomei de studii
-copia carnetului de muncă
-certificarul medical
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.
Anunț publicat înMonitorulu Oficial nr. 85-91 din data de 24 martie 2017 (pag. 261).
Actele se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării prezentului aviz. Informații la tel. 026841236, 026841238